N a š a p r i č a

Vino je bilo i ostalo sastavni deo religioznih ceremonija. Ono govori o ljudima, oslikava karakter i ukus stvaraoca, pa tako je u jednoj čaši vina sadržana sva kultura civilizovanog čoveka.
„Duša bez vina kratkog je daha” ~Heraklit
„Svi starosedeoci u Sremskim Karlovcima imaju svoj nadimak, takozvano špic name, pa otuda i ime Dulka. Dulkini u Karlovcima datiraju još iz XIX veka, a kada govorimo o vinarskoj tradiciji, onda putujemo u davnu 1920. kada je kupljen Karaš, brdašce na sunčanoj strani iznad reke Dunav, gde se i dan danas nalazi deo naših vinograda i voćnjaka”.

 

Jasmina Dragojlović Dulka.
„Ulazim u 9. deceniju života i nastojim da i dalje uživam u ovom poslu, kao i do sada. Želim da dam primer svojoj deci i unucima, da kada nešto zaista voliš da radiš onda ništa nije teško. Uloženo je puno truda i ljubavi u ovaj posao i težimo ka tome da nastavimo porodičnu tradiciju”.
Đorđe Dragojlović

Đorđe Dragojlović, vlasnik i osnivač Vinarije Dulka

Da li imamo tradiciju?
Imamo je. Zato što zoru zorujemo i veče ovekovečujemo.
Klanjamo se Suncu, jer nam je dan svanuo. Kiši, jer će nam vinograde zaliti, a Mesecu, jer će nam sladak sanak dati.
Naši Karlovci su oivičeni našom ljubavlju, nadama, patnjama, verama i snovima.
Isprepleteni svim onim dušama koje su došle ovde, sa nama da bdiju: kada radimo, kada plačemo, kada pevamo i vino pijemo, onako sremački, na sav glas!
Kada se molimo da zdravlja bude, da nas nesreća zaobiđe, da se čeljad rađaju, da leda ne bude, da bede ne bude.
Da je lako, nije lako, ali kada volimo, baš sve to eto tako!

Jasmina Dragojlović Dulka, direktor Vinarije Dulka.