V i n a I z N a š i h V i n o g r a d a

P r i č a n a š e v i n a r i j e

Vinarija Dulka je jedna od najstarijih vinarija u Srbiji. Njen istorijat seže u 1920. godinu, kada su pradedovi preuzeli posao od svojih roditelja i postali deo tada velike Zadruge proizvođača vina u Sremskim Karlovcima. Danas, četvrta i peta generacija ove porodične vinarije nastavlja tradiciju.
Vinarija Dulka je dobro poznata kao prva vinarija koja je proizvela Beli Bermet. Ovo dezertno vino oplemenjuju čak 24 ekstraktivne arome, a posebno se ističu karanfilić, majčina dušica, kantarion i narandžina kora.
Fruškogorsko nasleđe

Fruška Gora je poznata kao jedan od dragulja srpskog turizma. Nacionalni park na ovoj planinskoj oazi bogat je istorijskim nasleđem, zaštićenim kulturnim dobrima i prirodnim lepotama. Fruška Gora je prirodni fenomen, koju odlikuje bogati geološki diverzitet i čini ga jedinstvenim geotipom na našim prostorima. Sagrađena je od stena iz gotovo svih geoloških perioda, od najstarijeg paleozoika, preko mezozoika, neogena do kvartara. Upravo zbog prisustva sedimentnih i magmatskih stena, metamorfita, kao i minerala, fruškogorsko tlo predstavlja veoma plodno područje, na kome uspevaju ne samo poznate svetske sorte, već i autohtone koje daju vinu izuzetan kvalitet.

Istorija i kultura Sremskih Karlovaca

Sremski Karlovci su važan duhovni i kulturni centar srpskog naroda, čije se ime spominje još u doba Rimskog carstva. Jedan od simbola ove varoši je Karlovačka gimnazija, najstarija srpska gimnazija, osnovana 1791. godine. Ovu školu su pohađali brojni srpski književnici, pesnici, diplomate, i drugi. Karlovačka patrijaršija, bila je patrijaršija pravoslavnih Srba u periodu između 1848. i 1920. godine. Nastala je 1848. godine, kada je mitropolit Karlovačke mitropolije proglašen za srpskog patrijarha. Sedište Patrijaršije je bilo u Sremskim Karlovcima u Habzburškoj monarhiji, a nakon 1918. godine u Kraljevstvu Srba, Hrvata i Slovenaca. Ove godine je na Prvoj konferenciji pravoslavnih episkopa proglašeno ujedinjenje crkava i uspostavljena Srpska patrijaršija. Beograd je postao crkveno sedište do 1920. godine, dok je rezidencija privremeno ostala u Karlovcima do 1936. Značajni događaji poput Majske skupštine i Karlovačkog mira su takođe održani u Sremskim Karlovcima. Podignut je grob srpskog pesniku Branku Radičeviću na Stražilovu, osnovana Bogoslovija, a jedna od najinteresantnijih građevina jeste karlovačka česma „Četiri lava“. Postoji verovanje da će se svako ko popije vodu sa ove česme jednom vratiti u Sremske Karlovce i tu se venčati.

Karlovački mir

Karlovačkim mirom 1699. godine je okončan Veliki bečki rat. Postignut je mir između Habzburškog carstva, Poljske, Mlečana i Ruskog carstva kao pobednika, a sa druge strane Otomanskog carstva. Ovom događaju su prisustvovali i predstavnici Engleske i Holandije. Pregovori su trajali sedamdeset i dva dana, posle kojih je u potpunosti prekrojena politička karta Evrope u korist hrišćanskih naroda. Na mestu gde je potpisan mir, podignuta je 1817. godine kapela posvećena Svetoj Gospi od mira. Govorilo se da je ovo prvi put u istoriji da se na ovim prostorima upotrebio okrugli sto, kao simbol ravnopravnosti.

Vinske ture pored degustacije vina i rakija, obuhvataju obilazak muzeja autentičnog nameštaja, starih dragocenih predmeta i opreme koja se nekada koristila u proizvodnji vina.

M u z e j v i n s k e k u ć e D u l k a