cabernet sauvignon

ukus prirode u vašim čulima

stono crno vino
0.75
Cabernet Savvignon je sorta poreklom iz Francuske, i za nju se kaže da je kralj crnih vina, po svim svojim karaktreristikama. Dulkin vinograd zasađen ovom sortom na našim terenima je jedan od prvih, jer sedo tada verovalo da su ovi tereni pogodniji za bele visnke sorte.
Kralj Cabernet sauvihnon se i ovde pojavio u som pravom stilu, snažan, sa puno ukusa zrelog voća i svojim čuvenim mirisom ljubičice. U svakom slučaju ovo vino je otrovenje za vrhunske uživaoce pravih vina.
U zdravlju i miru ga pili.